Actiegroep Vlietweg 3

Welkom op de website van Actiegroep Vlietweg 3. Deze actiegroep is een initiatief van verontruste bewoners van Leidschendam-zuid en is opgericht om gezamenlijk een vuist te maken tegen de plannen van de gemeente Leidschendam-Voorburg om samen met projectontwikkelaar Wibaut op de locatie Vlietweg 3 een appartementencomplex te realiseren. Het betreft hier een woonkolos van 5 verdiepingen met 140 appartementen waar 200 jongeren tussen de 18 en 28 jaar gehuisvest zullen gaan worden.
Zijn wij dan tegen zo'n mooi initiatief? Absoluut niet! Sterker nog, wij omarmen dit zelfs maar niet op deze manier, in deze omvang en met deze consequenties...  

Nieuws !!

18 september 2023:  Bij Hydra heeft de ontwikkelaar de nieuwe plannen gepresenteerd welke zouden zijn voortgekomen uit overleg tussen de opdrachtgever, ontwikkelaar Wibaut, omwonenden en de gemeente. De Actiegroep is echter van mening dat van overleg zeer weinig sprake is geweest. Vanaf de start van het project is er meer sprake geweest van een dictaat dan van structureel overleg. Aan slechts een klein deel van de bezwaren is gehoor gegeven en daarom is de Actiegroep nog steeds tegen dit plan. Niet alleen de ontwikkelaar maar zeker ook de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft veel te weinig oor voor de gefundeerde bezwaren van omwonenden en belanghebbenden.