De bezwaren

Bouwhoogte (1):
Het bestemmingsplan in dit deel van Leidschendam voorziet in een maximale bouwhoogte van 8 meter. Woonkolos 1828 krijgt een bouwhoogte van 18 meter. Dit is meer dan twee keer zo hoog en staat absoluut niet in verhouding tot de omgeving. Bewoners van de Nieuwstraat (VvE Synthese) hebben in het verleden diverse keren een bouwvergunning aangevraagd voor een extra etage op hun appartement. Dit werd consequent geweigerd met als belangrijkste argument dat de nieuwe hoogte verstorend werkt met betrekking tot de omgeving. Voor woonkolos 1828 geldt dit argument dus niet?


Bouwhoogte (2):
De gemeente heeft in het ontwikkelkader Overgoo het volgende opgenomen: De schaal en hoogte van de bebouwing die grenst aan de Oude Bleijk wordt aangepast op de woningen van de Oude Bleijk. Dus de bebouwing van het nieuwe plan Overgoo gaat richting De Oude Bleijk naar de huidige nokhoogte van 8 meter. Maar 100 mtr. verderop richting de Nieuwstraat mag dit worden losgelaten en wordt het 18 meter? De gemeente meet met twee maten!


Bewoningsbalans:
Er zijn ongeveer 75 direct omwonenden ten opzichte van het project 1828. Om temidden van deze bewoners een flat te creëren met 140 appartementen en 200 huurders is buitenproportioneel en geheel uit verhouding.

Parkeren:
Er is momenteel al een zeer groot parkeerprobleem in de directe omgeving. Als het project door gaat dan verdwijnen er 10 parkeerplaatsen aan de zijkant van Haalhout. Daarnaast huren bedrijven uit de Nieuwstraat bij o.a. Vlietweg 9 momenteel 15 parkeerplaatsen. Ook deze parkeerplaatsen komen te vervallen. In totaal verdwijnen er dus 25 parkeerplaatsen en dat terwijl de ontwikkelaar slechts 45 nieuwe parkeerplekken kan realiseren voor de 200 bewoners van 1828. Effectief betekend dit dus slechts 20 extra parkeerplekken. De parkeerdruk zal in heel Leidschendam-zuid met deze plannen enorme proporties aannemen. De gemeente heeft aangegeven deze vorm van overlast te monitoren en indien nodig voor een oplossing te zorgen. Maar hoe dan? Er is eenvoudigweg geen ruimte beschikbaar in dit deel van Leidschendam voor extra parkeerplekken!

Openbaar vervoer:
De ontwikkelaar geeft aan dat de bewoners van woonkolos 1828 veel gebruik zullen maken van het OV. Maar er is helemaal geen openbaar vervoer in Leidschendam-zuid. De dichtstbijzijnde halte is 15 minuten lopen. Argumenten als de jonge bewoners zullen veel lopen naar een halte en/of de fiets gebruiken is niet steekhoudend. Een aanzienlijk deel zal uiteindelijk noodgedwongen voor een auto kiezen.

Overlast:
De gemeente wil op de postzegel Vlietweg 3 een flat neerzetten met 140 studios en appartementen voor 200 jongeren tussen 18 en 28 jaar. Dit zal zeker zorgen voor overlast door auto's, scooters, muziek, feesten, bezoek enz. enz. Dat hoort ook bij deze leeftijdscategorie maar gaat wel ten koste van het woongenot van de omgeving.

Burgerparticipatie:
Burgers zijn eigenaar van hun woonomgeving en voelen zich daar verantwoordelijk voor. Bij veel gemeenten worden daarom bij belangrijke veranderingen zoals bouwprojecten in een vroeg stadium de bewoners bij het proces betrokken. Zo ontstaan nieuwe ideeën en wordt draagvlak gecreëerd. Ook de gemeente Leidschendam is voorstander van Burgerparticipatie maar helaas niet bij project 1828. De omwonenden zijn geconfronteerd met een kant-en-klaar uitgewerkt plan waarbij geen enkele vorm van inspraak mogelijk was. Na 5 informatie avonden en gespreksronden is het oorspronkelijke plan nog steeds onveranderd.
D66 is in de gemeente LV coalitiepartner en groot voorstander van Burgerparticipatie. Helaas merken wij hier bij dit project niets van. 
Uitspraak van Bianca Bremer (GBLV), wethouder wonen in LV: als het aan mij ligt komen de 140 betaalbare huurappartementen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar er snel! 
Vanuit dit perspectief is het ineens duidelijk waarom bij dit project geen Burgerparticipatie wordt toegepast.


Werkgelegenheid:
Een ander coalitiepartner binnen de gemeente LV is de VVD. Deze partij heeft onder andere werkgelegenheid en de belangen van werkgevers hoog in het vaandel staan. In gebouw Synthese in de Nieuwstraat zijn momenteel 12 bedrijven gehuisvest. Als de plannen in de huidige vorm door gaan zullen in ieder geval 2 van deze bedrijven vertrekken uit Leidschendam. Dit gaat ten koste van minimaal 50 FTE's. De helft van de overige ondernemers overweegt een vertrek maar heeft nog geen beslissing genomen. Belangrijkste reden: zonder voldoende parkeergelegenheid voor personeel en klanten worden wij gedwongen uit te kijken naar een nieuwe, geschiktere locatie.

Veiligheid:
Het huidige gevoel van veiligheid zal met de komst van 200 jongeren aanzienlijk afnemen. Bovendien zullen 10 appartementen voor begeleid wonen worden verhuurd. 

Verkeersdrukte en luchtvervuiling:
Nu al zorgelijk is de verkeersdrukte en luchtvervuiling. Deze zal met de bouw van minstens 1000 woningen in Leidschendam-zuid (nu 1700 woningen) fors toenemen. Hiervoor steekt de gemeente op dit moment, net als met de Mall, de kop in het zand en breidt de bestaande infrastructuur niet uit. Naast bovenstaande argumenten die iedereen raken, is de eventuele komst van deze flat voor omwonenden extra zuur.

Woongenot:
De huidige omwonenden zijn het er unaniem over eens dat het woongenot momenteel een hele dikke voldoende krijgt. Daar zal na realisatie van project 1828 weinig meer van over zijn. 
De 3e coalitiepartner in Leidschendam-Voorburg is GBLV waarbij GB staat voor Gemeente Belangen. Maar hoe zit het met de Burger Belangen? 


Zon en licht:
Voor direct onwonenden heeft de eventuele komst van deze flat nog een extra consequentie. De laatste zonne-uren van de dag worden weggenomen. Uit het werk kan men niet meer van de zon genieten. Ook lichtinval en de opbrengst van zonnepanelen zullen aanzienlijk verminderen.

Privacy:
Het moge duidelijk zijn dat ongestoord en in alle rust van tuin of terras genieten er straks niet meer bij is. 200 jongeren kijken bij de omwonenden letterlijk naar binnen.

Klankkast:
De te bouwen jongerenflat komt bovenwinds van andere woningen. Het geluid zal ver dragen, en zeker over het water van de Vliet. Er ontstaat namelijk een "klankkast" waar ook de bewoners van de Dr. Perquinstraat veel last van gaan ondervinden.
Daarnaast zal deze woonkolos fungeren als terug kaatsende geluidsmuur van verkeerslawaai vanaf de NVW en de A4. Dit lawaai kaatst terug naar de nieuwe wijk Overgoo en overschrijdt dan ruimschoots de geluidsnorm. Het afgeven van een woonvergunning voor Overgoo is dan niet toegestaan tenzij er peperdure geluidsremmende voorzieningen worden getroffen.