Een Impressum is een in Duitsland wettelijk verplichte verklaring van het eigenaar- en auteurschap van een document. Het dient in alle in Duitsland of in andere Duitstalige landen gepubliceerde boeken, kranten, tijdschriften en websites aanwezig te zijn.

Omdat er geen vergelijkbare wetgeving in Nederland is, is er geen eenduidige juridische vertaling. De dichtstbijzijnde Nederlandse term is colofon.