7 november 2023; Reactie van de Actiegroep op de email van gemeentesecretaris Rutger den Haan.

4 oktober 2023; Reactie van Rutger den Haan via e-mail op een gepubliceerde verklaring van de Actiegroep in het AD van woensdag 4 oktober 2023.

4 oktober 2023; Reactie van Marcel Belt op X (voorheen Twitter) op een gepubliceerde verklaring van de Actiegroep in het AD van woensdag 4 oktober 2023.

9 januari 2023; De Actiegroep heeft een gesprek gehad met wethouder Bianca Bremer en 558 handtekeningen overhandigd van verontruste omwonenden. De Actiegroep is inmiddels al bijna 1 jaar bezig met het verzet tegen de huidige plannen maar voelt zich totaal niet gehoord. Zal het gesprek en de bijgevoegde brief eindelijk gaan zorgen voor een ander inzicht bij de gemeente?

09-11-2022; De advocaat van de Actiegroep heeft na het sturen van 2 reminders eindelijk na 6 weken een inhoudelijke reactie gekregen op het schrijven van 27-09. Helaas kiest de gemeente er wederom voor om de steekhoudende argumenten en suggesties van de Actiegroep te negeren en te bagatelliseren.

27-09-2022; Na bijna 10 maanden is er nog geen enkele vooruitgang geboekt en/of aanpassing van de plannen zichtbaar. Het advocatenkantoor welke de Actiegroep bijstaat heeft daarom de gemeente dit schrijven doen toekomen.

06-09-2022; De 3e informatiebijeenkomst vond plaats bij partycentrum Hydra. De aftrap werd gegeven door de Actiegroep met de volgende verklaring.

31-08-2022; Er heeft een 2e gespreksronde plaatsgevonden tussen de Actiegroep, de gemeente en Wibaut. Hierbij is ook aangegeven dat de Actiegroep nu echt concrete actie verwacht om aan de bezwaren tegemoet te komen. Dit is niet opgenomen in het verslag.

22-08-2022; De reactie van 14-07 van de gemeente heeft nagenoeg elke vorm van dialoog onmogelijk gemaakt. 
De Actiegroep heeft hierop gereageerd met wederom een schrijven.

06/19-08-2022; De Actiegroep heeft twee WOO verzoeken ingediend bij de gemeente om inzicht te krijgen in de communicatie en de afspraken welke zijn gemaakt tussen de gemeente en Wibaut in de periode januari 2020 t/m augustus 2022.

14-07-2022; De verzonden brief n.a.v. de informatieavond van 2 maart dwong de gemeente tot een schriftelijke reactie. Na bijna 4 maanden hebben we onderstaande reactie ontvangen.

20-05-2022; Op onderstaande mail/brief aan Wibaut kwam per mail onderstaande reactie,

01-04-2022; Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 2 maart is onderstaande brief per per email naar Wibaut gestuurd.

02-03-2022; De 2e informatiebijeenkomst heeft plaats gevonden in partycentrum Hydra. Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in deze brief naar de gemeente/Wibaut.

02-03-2022; Onderstaande brief heeft geresulteerd in een uitnodiging voor een gesprek voorafgaand aan de 2e algemene informatiebijeenkomst.

07-02-2022; Naar aanleiding van de 1e informatiebijeenkomst is deze brief naar de gemeente/Wibaut gestuurd.