Een privacyverklaring, ook wel een privacy statement genoemd, is een informatief bericht aan bezoekers van een website over de verwerking van persoonsgegevens. De persoon kan aan de hand van deze verklaring besluiten wel of niet een overeenkomst aan te gaan, of van diensten gebruik te maken.