Alternatief

Op een steenwop afstand, op de Overgoo is Fleetpark te vinden. Een kantoren park met gedateerde bebouwing en veel leegstand. De gemeente wil dit gaan herontwikkelen en daar zien wij grote voordelen om project 1828 te integreren. 

Het wordt een inclusieve wijk, waarin verschillende doelgroepen als starters, gezinnen en senioren een geschikte woning kunnen vinden. De wijk wordt levensloopbestendig en biedt ook aan bewoners uit andere delen van Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid om door te stromen. Het moet een levendig woonwerkgebied worden met synergie tussen wonen, werken en voorzieningen. Een interessante mix van professionals die aan huis werken, innovatieve startende bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw. Naast starters en kleine tot middelgrote één à tweepersoonshuishoudens zien we ook ruimte voor emptynesters/senioren die vaak een groter en luxer appartement willen. Zo ontstaat een dynamisch gebied met een sterke gemeenschap waarin bedrijven samenwerken, elkaar stimuleren en inspireren.  

Project Overgoo wordt dus een levendig en levensloopbestendig woonwerkgebied waar uiteraard ook is gedacht aan één en tweepersoonshuishoudens. Maar hier sluit het 1828 concept toch naadloos bij aan? Maar dan wel als onderdeel van het project Overgoo zodat de 200 18 tot 28 jarigen een wezenlijk onderdeel worden van deze nieuwe inclusieve wijk. Dus als onderdeel van en niet er buiten op locatie Vlietweg 3. Ook prijzenswaardig dat er wordt gedacht aan de emptynesters/senioren en dat ook die doelgroep een plek krijgt in deze levendige inclusieve wijk. Veel emptynesters/senioren willen best graag verhuizen naar een nieuwe luxe locatie maar het zou zo maar kunnen zijn dat veel van deze mensen niet echt zitten te wachten op de reuring en levendigheid van een inclusieve wijk. De locatie Vlietweg 3 is voor deze doelgroep veel geschikter. Afstand tot de levendigheid van Overgoo maar dichtbij genoeg om indien gewenst toch gebruik te maken van de mogelijkheden en diensten van Fleetpark 2.0. 

Samenvattend: maak project 1828 onderdeel van project Overgoo en de geplande luxe senioren appartementen komen op locatie Vlietweg 3. 
Een uitgebreide beschrijving is te lezen via onderstaande knop.