Actiegroep Vlietweg 3 is opgericht om te trachten het Vlietweg 3 project een dusdanige wending te geven dat alle belanghebbenden na realisatie tevreden zijn met het resultaat.
De initiatiefnemers zijn Astrid Kruijt, Johan van Emmerik, Ronald Smeijers en Alex Wijnen. Daarnaast wordt de actiegroep bijgestaan en geadviseerd door Hoens & Souren advocaten uit Zoetermeer. Bram van Popering van de Burgerkrachtcentrale ondersteunt en bemiddelt tussen de actiegroep en het gemeentebestuur. 

We hebben deze site ingericht om u als bewoner, ondernemer of werknemer in Leidschendam(-zuid), gedupeerde of belangstellende zo goed mogelijk te informeren. Dat moet ook wel want als u uw mening alleen maar kan baseren op informatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg of van Wibaut (de projectontwikkelaar) dan heeft u eenzijdige informatie en heeft u geen totaal beeld.
Om te beginnen is er onder de knop "Vlietweg 3" een uiteenzetting van wat de plannen precies inhouden. Wat is de exacte locatie, wat is de omvang, hoe hoog gaat het worden maar ook hoe verhoudt dit project zich tot de omgeving. 

De bezwaren tegen project 1828 zijn divers en zijn terug te vinden onder "De bezwaren".

Het moge duidelijk zijn dat de actiegroep, welke met de dag groeit, zich niet kan vinden in dit project in de huidige opzet ook al is het in essentie een goed initiatief. Echter het maakt geen pas om alleen maar te roepen "dat willen we niet" dus dan moet je als bezwaarmakende partij ook met alternatieve voorstellen komen. Dat hebben we zeker gedaan en dat is terug te vinden onder de knop "Alternatief".
Dit alternatief is gewoon 200 meter verderop. Dus niet aan de andere kant van de gemeente of richting een andere gemeente maar gewoon om de hoek. Bestudeer dit alternatief en wellicht komt ook u tot de conclusie dat dit een beter passende oplossing is.

De Actiegroep Vlietweg 3 heeft al veel overleg gehad met zowel de gemeente als met Wibaut en dit zowel in woord als geschrift. Wij willen hierover openheid geven dus alle brieven en verslagen zijn te vinden onder de knop "Correspondentie". 

Daarnaast is er ook nog aanvullende informatie dus om het overzicht te bewaren zijn deze gegevens terug te vinden onder de knop "Documentatie".
 

De Actiegroep zoekt ook veel de publiciteit om dit probleem breed onder de aandacht te brengen. Onder "Media" kunt u lezen, kijken en luisteren wat er tot op heden is gedaan. 


Alle input is altijd welkom dus als u een bijdrage wilt leveren in onze strijd tegen de ontwikkelingsplannen op Vlietweg 3 dan zijn wij te bereiken via de knop "Contact". 

Aleen steunbetuigen kan natuurlijk ook zodat wij gezamenlijk één blok vormen. Dit doet u door naar "Steunbetuiging" te gaan en de brief te ondertekenen en te retourneren of de online petitie te tekenen.